EKO-Pomiar

Lipiec 2018

Lipiec 2018

 1. Huta szkła w woj. wielkopolskim
  Produkcja szkła jest wykonywana przez dość specyficzną technologię i niestety, w ujęciu emisji hałasu, bardzo głośną. Wysokie poziomy hałasu występują zarówno na stanowiskach pracy, np. dla operatorów automatów szklarskich czy stłuczki, jak również w emisji hałasu do środowiska. Wielokrotnie też zdarza się, że huty szkła to zakłady o wieloletniej tradycji, które funkcjonują od wielu lat. Powoduje to częste problemy z samą lokalizacją zakładów, gdzie zabudowa mieszkaniowa spotykana jest w bardzo małej odległości od granic zakładu lub nawet na samej granicy obiektu. Zdarza się również, że hale produkcyjne nie posiadają wysokich parametrów izolacyjności akustycznej, przez co emisja hałasu z wnętrza hal jest wyraźnie dostrzegalna na terenach zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie. EKO-POMIAR w swojej już prawie 15 letniej działalności miał okazję współpracować z kilkoma zakładami zajmującymi się produkcją i obróbka szkła (głównie grupa Ardagh Glass S.A.). Zdobyte doświadczenie obejmujące projektowanie izolacji akustycznej w postaci osłon i ekranów dźwiękochłonnych, tłumików i obudów dźwiękoizolacyjnych spowodowało, że audyt akustyczny w przedmiotowym zakładzie został wykonany terminowo i profesjonalnie.
  W zakresie audytu akustycznego wykonano:
  • analizę stanu prawnego najbliższych terenów chronionych przed hałasem
  • pomiar emisji hałasu w środowisku w porze dnia i porze nocy
  • określono parametry akustyczne źródeł hałasu znajdujących się na terenie huty (wyznaczono poziom mocy akustycznej źródeł punktowych i powierzchniowych),
  • stworzono model symulacyjny całego zakładu, aby w sposób wiarygodny określić udziały hałasu poszczególnych źródeł hałasu względem najbliżej położonych budynków mieszkalnych
  • przygotowano propozycje wyciszenia do obowiązujących limitów dopuszczalnych wraz z podaniem szacunkowych kosztów montażu izolacji akustycznej.
 2. Zakład Produkcji Etanolu
  Jednym z zasadniczych obszarów działania Pracowni EKO-POMIAR jest projektowanie akustyczne. Zakres takiego projektowania obejmuje identyfikację źródeł hałasu znajdujących się na terenie instalacji, określenie ich parametrów akustycznych, stworzenie cyfrowego modelu symulacyjnego oraz propozycja zastosowania konkretnej izolacji na dominujące urządzenia – źródła hałasu. Każdy z wyżej wymienionych etapów zawiera istotny etap poprawnego i efektywnej walki z hałasem. Podobne podejście wykonano dla badanej instalacji, gdzie w kompleksowy sposób określiliśmy poziomy mocy akustycznej pracujących urządzeń (wentylatorów, przesyłu silosów, chłodni wentylatorowych, suszarni, wialni, kotłowni), stworzyliśmy cyfrowy model zakładu, prezentując każde źródło hałasu w odpowiedni współrzędnymi x, y, z oraz wskazaliśmy konkretne propozycje wyciszenia. Końcowym celem audytu akustycznego była propozycja kosztów wdrożenia poszczególnych etapów izolacji akustycznej.