EKO-Pomiar

Lipiec 2013

Lipiec 2013

Na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy okazję zorganizować wewnętrze szkolenie związane z oddziaływaniem akustycznym turbin wiatrowych. Cykl wykładów obejmował zagadnienia związane z specyfiką pracy turbin wiatrowych, ich wpływem na klimat akustyczny, subiektywną oceną hałasu od turbin i próbą modelowania emisji dźwięku w zakresie infradźwiękowym. Uczestnikami szkolenia byli m.in. koledzy z Hiszpanii, którzy wspierali nas merytorycznie oraz pracownicy naukowi z Instytutu Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Zakładu Wibroakustyki Politechniki Poznańskiej. W ramach szkolenia EKO-POMIAR przeprowadził pokaz metodyki pomiarowej obejmującej ocenę dźwięku od turbin wiatrowych przy zabudowie mieszkaniowej i pomiar poziomu dźwięku do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim za udział w wykładach, ciekawą dyskusję i interesujące wnioski.