EKO-Pomiar

Marzec 2017

Marzec 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu od Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz część OOS do KIP.
2. Rozpoczęliśmy monitoring porealizacyjny w zakresie emisji hałasu dla nowego zakładu VW we Wrześni.
3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w 9 punktów pomiarowych na farmie wiatrowej składającej się z turbin Acciona w woj. lubelskim.