EKO-Pomiar

Czerwiec 2010

Czerwiec 2010 Pierwsza ocena akredytacyjna działalności Laboratorium Badawczego EKO-POMIAR przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl), która zakończyła się nadaniem certyfikatu akredytacji o nr AB 1290 ( http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290 ).

Luty 2010

Luty 2010 Wdrożenie Księgi Jakości zgodnej z normą PN-ISO 17025 i powołanie nowego działu EKO-POMIAR: Laboratorium Badawcze, które zajmuje się wykonaniem pomiarów akustycznych dla 6 metodyk badawczych.

Styczeń 2010

Styczeń 2010 Zakończyliśmy prace projektowe i montażowe serii obudów dźwiękochłonnych w zakładzie Ardagh Glass S.A. w Ujściu. Prace obejmowały wyciszenie 4 różnych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Efekt prac można zobaczyć na naszej stronie w zakładce REALIZACJE.