EKO-Pomiar

Listopad 2018

Listopad 2018 Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczyCelem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach akustycznych, … Czytaj dalej

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018 Producent sprzętu i wyrobów kukurydzianych W połowie okresu letniego pomagaliśmy firmie z woj. zachodniopomorskiego w określeniu dominujących źródeł hałasu związanych z produkcją oraz wskazanie metod ochrony przed hałasem (tłumiki lub ekranu akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, osłony hałasu). Aby w sposób wiarygodny ocenić, które urządzenia powodują największy hałas względem pobliskich budynków mieszkalnych wpierw należy ustalić … Czytaj dalej

Sierpień 2018

Sierpień 2018 Wiertnia gazu ziemnego Przemysł górniczy jest bardzo specyficzną branżą w ujęciu akustyki środowiska. Odnosi się to głównie do stosowania dużej ilości głośnych urządzeń (agregaty, silniki), potrzeba ciągłej pracy całej instalacji podczas odwiertów (hałas trwający przez całą dobę w ciągu kilku dni, a nawet tygodni) oraz lokalizacja wiertni bardzo często blisko budynków mieszkalnych. Czynniki … Czytaj dalej

Lipiec 2018

Lipiec 2018 Huta szkła w woj. wielkopolskim Produkcja szkła jest wykonywana przez dość specyficzną technologię i niestety, w ujęciu emisji hałasu, bardzo głośną. Wysokie poziomy hałasu występują zarówno na stanowiskach pracy, np. dla operatorów automatów szklarskich czy stłuczki, jak również w emisji hałasu do środowiska. Wielokrotnie też zdarza się, że huty szkła to zakłady o … Czytaj dalej

Maj 2018

Maj 2018 Akredytowane badania hałasu od wiertni gazu i propozycja wyciszenia dominujących źródeł hałasu. Wykonaliśmy pomiary hałasu, identyfikację dominujących źródeł oraz zaproponowaliśmy sposoby redukcji hałasu dla urządzenia wiertniczego KREMCO K900 pracującego na wiertni gazu z koncesją PGNiG. Same badania wykonywaliśmy zgodnie z metodykami akredytowanymi mierząc hałas przy zabudowie mieszkaniowej, w różnych odległościach od granic wiertni … Czytaj dalej

Kwiecień 2018

Kwiecień 2018 Zakończyliśmy ocenę emisji hałasu w zakresie infradźwięków na kolejnej farmie wiatrowej. Badania w zakresie infradźwięków wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 61400-11:2004/A1:2006 Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu, a pomiaru poziomu dźwięku A przy zabudowie mieszkaniowej wykonywano zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytowanymi) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 … Czytaj dalej

Luty 2018

Luty 2018 Wykonaliśmy badania porealizacyjne w zakresie oceny hałasu przy zabudowie mieszkaniowej dla 4 nowych ekranów akustycznych w Białymstoku. Przeprowadziliśmy kolejna sesję pomiarową emisji hałasu od turbin wiatrowych – farma zlokalizowana w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.

Grudzień 2017

Grudzień 2017 1.Wykonaliśmy badania skuteczności akustycznej zastosowanej izolacji akustycznej w zakładach Mahle Bear Ostrów Wielkopolski i Agrifirm Polska w Szamotułach. 2. Zakończyliśmy monitoring dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW. 3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w środowisku dla WV Września – zakład nr 2. Ocena … Czytaj dalej

Listopad 2017

Listopad 2017 1 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego w Białymstoku, których celem było określenie wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej oraz projekt ekranów akustycznych dla miejsc gdzie zanotowano przekroczenia limitów dopuszczalnych na hałasu.

Październik 2017

Październik 2017 1 Zakończyliśmy serię badań polegających na określeniu parametrów akustycznych pracującej turbiny Gamesa G97 – poziom mocy akustycznej, tonalność, impulsowość, infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy. Badania wykonywane były przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy.